Helpdesk

031-746 46 46

IT-Chef som tjänst

Under rubrik här….

Med tanke på de hot som i allt större omfattning drabbar personer som arbetar mot Internet är det otroligt viktigt att ha ett världsledande antivirus och spamfilter. Vi har därför valt att använda alla Sophos produkter för att skydda våra kunders verksamhet. Både deras programvara för datorer och servrar samt brandväggar och trådlöst nätverk sätter stopp för hoten innan något katastrofalt händer. Som Sophos Guld Partner har vi är väldigt nära samarbetet med Sophos Team i världen.

Vad är IT-Chef som tjänst?

Behöver ni hjälp med strategiska beslut för att utveckla era digitala arbetssätt? Med både bred och djup kunskap kan vi på Norteam agera IT-ansvariga i er verksamhet. Vi hjälper er att utvärdera befintliga lösningar, sätta roadmap och projektleda IT-relaterade initiativ.

Vad är nyttan med IT-Chef som tjänst?

När Nsson tar helhetsansvar för IT-miljön och agerar förvaltare av era IT-projekt görs det grundligt. Helst deltar vi i ledningsgruppsmöten för att förstå verksamhetens utmaningar och behov innan vi ger strategiska råd. Tjänsten IT-chef ger er flera olika resurser i ett paket.