Partnerskap för en trygg it-miljö.

Säkerhet och en stabil daglig it-drift spelar roll för att Erat företag ska kunna bedriva verksamhet obehindrat. Nsson Communications AB har en gedigen erfarenhet och ett stort antal kunder där vi ser till att det fungerar. Som ger Er Tid över till annat.

Partnerskap för en trygg och väl fungerande it-miljö.

Microsoft Office-verktyg var du än befinner dig.

Analys, planering och framtidssäkring.

Försäkra dig om att ditt företags data är säker.

Webbhosting, backup och molntjänster.

Världsledande antivirus och spamfilter.

25 års erfarenhet per anställd
talar sitt tydliga språk

Vi tror inte bara på att kunden är nöjd efter ett möte med oss, utan även att Ni fått en ny syn på IT & Kommunikation. Dator och telefoni är inte längre endast ett hjälpmedel i jobbet utan en hel livsstil, som en del av vardagen. Med de rätta lösningarna kan Ni vara lika flexibla dygnet runt och detta ställer nya krav på kommunikation. För Vi vet att det är i mötet mellan människor som affärer sker.

Vårt uppdrag

Nsson Communications AB verkar för att effektivisera ert sätt att arbeta genom en trygg och fungerande it-miljö. Vi har både kunskapen och ambitionen som krävs för att förse er med den absolut viktigaste resursen som finns. Tid.

Vår vision

Att leverera säkra och effektiva lösningar är vad vi gör, och det ska vi fortsätta med. Vi växer för varje år som går men aldrig så mycket att det påverkar vår tillgänglighet för kunden. Vi ser fortsatt nöjda kunder med en trygg it-miljö hos oss på
Nsson Communications AB.

Våra partners

Nsson communications AB väljer sina leverantörer med stor omsorg för att kunna erbjuda kunden de absolut bästa lösningarna på marknaden.