Helpdesk

031-746 46 46

Policy

Personlig integritet

Behandling av personuppgifter

För Nsson communications AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.d är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Nsson communications AB:s verksamhet är Nsson communications AB personuppgiftsansvarig. (556679-3047 – Aminogatan 34 43153 Mölndal).Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om närmast anhörig.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Stefan Jansson som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy.

Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen/i personalhandboken.

Cookies

På www.nssonab.se använder vi cookies. Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av dem. Om du har frågor avseende de cookies som används på www.nssonab.se är du välkommen att kontakta oss på info@nssonab.se.

Vad är en cookie?

En cookie (kaka) är en liten textfil som innehåller information och som lagras på din dator. 
Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies finns kvar på användarens dator till dess att användaren tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och användaren återkommer till www.nssonab.se. Vissa permanenta cookies kan användas för att spåra en användares besök på flera olika webbplatser. Sessionscookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i användarens dator under tiden användaren är inne på www.nssonab.se. När användaren stänger ned sin webbläsare försvinner eventuella sessionscookies.

Hur besökare kan hantera cookies

Användare kan välja om och i vilken omfattning cookies ska sparas på användarens dator. Detta gör användaren i sin webbläsares inställningar. Genom webbläsaren kan användaren också radera tidigare lagrade cookies. 
Läs mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats.

Varför använder Nsson communications AB cookies?

På www.nssonab.se används cookies för att ge sina användare en bättre användarupplevelse. Vi använder också cookies för vårt statistikverktyg och andra verktyg där vi samlar in anonym användarinformation som del i vårt arbete att förbättra våra digitala tjänster. Om användaren inte tillåter cookies kommer webbplatsen att fungera men användaren får en sämre användarupplevelse.