Våra tjänster

Säkerhet och en stabil daglig it-drift spelar roll för att ditt företag ska kunna bedriva verksamhet obehindrat.

Nsson Communications AB har en gedigen erfarenhet och ett stort antal kunder där vi ser till att det fungerar.

Nsson Communications erbjuder följande

Inom Computer Forensics tjänster har Vi samlat expertis för:

 • Åtgärder i syfte att förebygga och upptäcka oegentligheter
 • Utredning av IT-relaterade brott och andra oegentligheter
 • Dataanalys

Nästan alla oegentligheter som drabbar företag har idag koppling till IT

Tillgänglig statistik visar att brottsligheten med koppling till IT har ökat drastiskt under senare år. Kostnaderna och problemen för drabbade företag och myndigheter är mycket stora.

Insiderbrottslighet ett stort problem

IT-relaterade extern brottslighet kan till exempel vara hackerangrepp eller bedrägerier över internet, men det kanske största problemet för företag idag utgörs av så kallad insiders. Den kan handla om anställda som genomför bedrägerier, stjäl eller förstör viktigt information eller laddar ner otillåtet material i företagets IT-system. Även om oegentligheter inte primärt riktar sig mot IT-systemen lämnar oftast förövaren avtryck i IT-miljön.

Åtgärder för att förebygga och upptäcka oegentligheter

Genom olika åtgärder och översyn hjälper vi Er att förebygga eller stoppa kostsamma oegentligheter. Även om Vi använder etablerade metoder designar Vi alltid våra program efter Era förutsättningar och behov. Detta kan handla om:

 • Hotbildsanalyser och riskhantering
 • Översyn av säkerhetslösningar
 • Granskning av verksamheter/rutiner
 • Incidenthanteringsrutiner

Utredning av oegentligheter

Trots att de flesta företag behöver hjälp när de drabbas av IT-relaterade brott och andra oegentligheter väljer man oftast att inte rapportera till polisen. Det finns ofta flera skäl till detta, till exempel resursbrist inom polisen eller att man vill förhindra att en incident blir offentlig.

Vi kan hjälpa Er med hela eller delar av utredningen och har expertis att identifiera, säkra och analysera bevis i IT-miljön. Vi kan återskapa raderade data så som e-post, dokument, kalkyler etc. och har verktyg att analysera stora mängder data för att hjälpa Er att gå vidare.

Dataanalys

Som en del i en utredning eller separat kan Vi hjälpa Er med att analysera stora mängder data. Det kan handla om finansiella flöden eller finna indikationer på oegentligheter i olika typer av loggar. Det kan också handla om analys av e-post och internet kommunikation eller samtalsmönster.

Gedigen erfarenhet och vedertagna metoder

Vi har en bakgrund som kvalificerad analytiker, utredare och säkerhetstekniker inom stora organisationer. Vi kan utreda de flesta IT-relaterade brott och incidenter. Vi använder samma metoder, utrednings- och analysverktyg som idag brukas inom svenska och internationella kriminalpolisen. Vi genomför naturligtvis utredningarna under iakttagande av största sekretess.

Gedigen erfarenhet och vedertagna metoder

Vi har en bakgrund som kvalificerad analytiker, utredare och säkerhetstekniker inom stora organisationer. Vi kan utreda de flesta IT-relaterade brott och incidenter. Vi använder samma metoder, utrednings- och analysverktyg som idag brukas inom svenska och internationella kriminalpolisen. Vi genomför naturligtvis utredningarna under iakttagande av största sekretess.

Att förlora viktiga data kan upplevas på olika sätt.
Allt från panik till bara lite irriterande. Dagens hårddiskar är billigare, snabbare och lagrar mer data än tidigare. Man pressar in mer data på mindre yta vilket ger en större sk. packningstäthet. Det gör att en hårddiskkrasch kan få stora konsekvenser. En dataförlust som tidigare setts som ringa kan nu vara ödesdiger. Oftast går det att återställa förlorad data.Chansen att få tillbaks allt, det mesta eller det viktigaste är i de flesta fall ganska goda.

Det är ganska få fall som är helt omöjliga. Vi återskapar data vanligtvis från hårddiskar och minneskort men även från CD/DVD, disketter, USB-minnen, molbtelefoner m.m.

Vi kan återskapa data från följande miljöer:

 • DOS, Windows 3.1/95/98/NT/XP/Vista/W7/W8.x/2000/2003/2008/2012
 • Novell Netware 3.12, 4.11 och version 5
 • Mac (HFS och HFS + ), Unix, Linux, Sun och VAX.
 • Apple iPhone/iPad

 

Vid en brottsutredning kan det bli aktuellt att återskapa e-mail och internet historik.

Vi utför e-mail och internet analys/datarekonstruktion av bland annat:

 • Outlook PSTs/OSTs (’97-’16),
 • Microsoft Exchange Server 5/5.5/2000/2003/2007/2010/2013/2016
 • Outlook® Express DBXs,
 • Lotus Notes NFS,
 • Webmail såsom Hotmail, Netscape, G-Mail och Yahoo
 • UNIX mbox filer som används av Mac OS X; Netscape; Firefox; UNIX e-mail program; och AOL 6, 7, 8, 9.
 • Internethistorik analys av dom flest browsers, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Apple Safari
 • HTML återskapning av temporär Internetfiler
 • Återskapning av chatsessioner Google Talk, Skype, ICQ, Trillian, MSN, AOL, Facebook etc.
Med Nsson som IT-partner får ni professionell hjälp av ett kompetent IT-tjänsteföretag som tar hand om er IT-miljö.

Då kan du och dina medarbetare fokusera på kärnverksamheten och era kunder. En IT-partner ska vara en tillgång för verksamheten i det vardagliga arbetet och göra den effektiv och lönsam, din IT-partner ska vara en hjälpande hand till att uppnå dina uppsatta mål.

Vi erbjuder partnerskap med serviceavtal för ett kontinuerligt underhåll av verksamhetens IT-miljö. Ett serviceavtal med din IT-partner minskar risken för oplanerade stopp i verksamhetens IT-drift, vilket gör den produktiv och trygg att arbeta i för dig och dina anställda. Önskas inget serviceavtal kan du givetvis ta hjälp av oss som IT-partner vid enstaka tillfällen för så kallade punktinsatser. Ingen är för liten eller för stor för en professionell IT-partner.

Saknar du en IT-partner idag och känner att din IT tar allt för mycket av arbetstiden?  Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur du kan få hjälp av oss på Nsson.

Strategi 
Vi hjälper er med att analysera verksamheten och planera för framtiden. Vilka behov och krav ställs? Är en PCI certifiering aktuell? Nsson kan hjälpa till med att analysera vilka gap som finns både med avseende på aktuella branch-standarder och krav samt mot “best practise”.

Månadskonsultation
Vilka säkerhetstekniska aspekter ska vi tänka på när vi ska installera vår nya webbserver? Vad har hänt i säkerhetsvärlden under den sista månaden? Hur påverkar de nya patcharna som Microsoft nyligen släppt mina system? Detta är typiska frågeställningar som vi diskuterar vid en s.k månadskonsultation.

Incident Response stöd
Misstänker ni att ett intrång skett? I så fall är det av största vikt att korrekta åtgärder vidtas. Att utan en plan och beprövad metodik radera och korrigera förvärrar ofta situationen.

Penetrastionstest
Att veta var problemen finns är en förutsättning för att kunna gå vidare. Våra erfarna konsulter vet var säkerhetsbristerna oftast finns och gör sitt bästa för att leta upp dem åt Er. Vi använder egenutvecklade metoder och program såväl som det bästa som finns att hitta på marknaden. Efter avslutade tester lämnar Vi en detaljerad redogörelse för vad som hittats och rekommenderar vad som behöver åtgärdas.

Scenariobaserad analys
Dagens företag har ibland stora delar av sin verksamhet outsourcad eller använder konsulter. Med Internets utveckling har kraven på informationsutbyte mellan kunder och leverantörer ökat. Verksamhetens nätverk är ofta större än det som Vi själva administrerar, och därmed även riskerna. Är till exempel vår samarbetspartners brandvägg lika väl konfigurerad som vår egen?

Applikationsanalys
Det vanligaste scenariot i våra företag är att Vi köper en brandvägg och sen känner Vi oss trygga. Vad händer om en obehörig person utnyttjar den korrekta trafiken, t.ex. e-post- och webbtrafik, för att nå och sedan angripa de bakomliggande applikationerna? Det största antalet hackerintrång sker just på detta vis.

Nsson kan ingå i er säkerhetsorganisation och delta som säkerhetsexperter i det dagliga arbetet. Vi erbjuder certifierade konsulter med en gedigen erfarenhet, både av aktuella problem och av ‘best practise’ i utformning av infrastruktur och arbetsprocesser. Vi kompletterar er verksamhet med den spetskompetens och den erfarenhet som varken kan eller behöver byggas upp i ett företag. Resurser som ändå är nödvändiga med jämna mellanrum.

Varför välja oss?

   • Mer än 20 års erfarenhet av it-drift och support
   • Egen serverhall
   • Flexibla lösningar
   • Support, både via fjärrstyrning och på plats
   • Många goda referenser