Helpdesk

031-746 46 46

IT-Säkerhet

Försäkra dig om att ditt företags data är säker.

Att veta var problemen finns är en förutsättning för att kunna gå vidare. Våra erfarna konsulter vet var säkerhetsbristerna oftast finns och gör sitt bästa för att leta upp dem åt Er. Vi använder egenutvecklade metoder och program såväl som det bästa som finns att hitta på marknaden. Efter avslutade tester lämnar Vi en detaljerad redogörelse för vad som hittats och rekommenderar vad som behöver åtgärdas.

Vad är IT-Säkerhet?

Idag behöver varje verksamhet ett modernt skydd bestående av AI och automation. Genom att hantera och skydda identiteter på en universal plattform och jobba med integrerad och automatiserad säkerhet kan känslig data skyddas oavsett var den finns och vart den skickas. 

Vad är nyttan med IT-säkerhet?

Genom att använda molnbaserade maskininlärningsalgoritmer kan vi upptäcka avvikande och potentiellt farlig aktivitet. När vi ser till att rätt användare har åtkomst till rätt resurser och använder oss av stark autentisering kan vi minska risken för säkerhetsöverträdelser.