Penetrationstest >>
Att veta var problemen finns är en förutsättning för att kunna gå vidare. Våra erfarna konsulter vet var säkerhetsbristerna oftast finns och gör sitt bästa för att leta upp dem åt Er. Vi använder egenutvecklade metoder och program såväl som det bästa som finns att hitta på marknaden. Efter avslutade tester lämnar Vi en detaljerad redogörelse för vad som hittats och rekommenderar vad som behöver åtgärdas.

Scenariobaserad analys >>
Dagens företag har ibland stora delar av sin verksamhet outsourcad eller använder konsulter. Med Internets utveckling har kraven på informationsutbyte mellan kunder och leverantörer ökat. Verksamhetens nätverk är ofta större än det som Vi själva administrerar, och därmed även riskerna. Är till exempel vår samarbetspartners brandvägg lika väl konfigurerad som vår egen?

Applikationsanalys >>
Det vanligaste scenariot i våra företag är att Vi köper en brandvägg och sen känner Vi oss trygga. Vad händer om en obehörig person utnyttjar den korrekta trafiken, t.ex. e-post- och webbtrafik, för att nå och sedan angripa de bakomliggande applikationerna? Det största antalet hackerintrång sker just på detta vis.