Nsson kan ingå i er säkerhetsorganisation och delta som säkerhetsexperter i det dagliga arbetet. Vi erbjuder certifierade konsulter med en gedigen erfarenhet, både av aktuella problem och av ‘best practise’ i utformning av infrastruktur och arbetsprocesser. Vi kompletterar er verksamhet med den spetskompetens och den erfarenhet som varken kan eller behöver byggas upp i ett företag. Resurser som ändå är nödvändiga med jämna mellanrum.